• Tư vấn - Mr Chước

  Call: 0913.206.924

  nguyenchuoc141@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Quyền

  Call: 0986.828.159

  nguyenvanquyen@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Nga

  Call: 0912.723.576

 • Tư vấn - Mr Huy

  Call: 0912.907.723

 • Tư vấn - Mr Hùng

  Call: 0989.195.045

 • Tư vấn - Mr Thụ

  Call: 0975.120.750

 • Tư vấn - Mr Quyết

  Call: 0164.245.4480


Tên công ty (TV) Công ty TNHH Lợn giống hạt nhân Dabaco
Tên công ty (EN) Dabaco Nuclear Breeding Pig Company
Tên viết tắt Dabaco Pig Co., Ltd
Mã số DN 2300556899
Vốn điều lệ : 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
Cơ cấu tổ chức quản lý Hội đồng thành viên, Giám đốc và kiểm soát viên

Ngành nghề kinh doanh Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 Sản xuất, kinh doanh lợn giống, lợn thịt, tinh lợn, trâu, bò.
 Sản xuất, nuôi giữ đàn lợn giống gốc

Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco (tiền thân là xí nghiệp lợn giống Thuận Thành),  qui mô 1000 nái cụ kỵ, 2500 nái ông bà, 200 con đực cụ kỵ loại: Duroc, Pietrain, Landace, Yorkshire, được nhập từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ..., được đầu tư hệ thống chuồng trại và thiết bị chăn nuôi hiện đại bậc nhất hiện nay. Công ty là đơn vị duy nhất trong tỉnh được UBND Tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ nuôi giữ, lai tạo đàn giống gốc cụ kỵ, ông bà, bố mẹ, con thương phẩm. Sản phẩm con giống và tinh lợn được tiêu thụ khắp tỉnh Bắc Ninh, phục vụ cho đàn nái. Công ty, cung cấp cho các nhà chăn nuôi trong tỉnh và các tỉnh lân cận; được người chăn nuôi đánh giá là sản phẩm chất lượng cao.

CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN