• Tư vấn - Mr Đức

  Call: 0912.026.282

  ducdabacopig@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Tiến

  Call: 0988.169.795

  tienhatnhandbc@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Chước

  Call: 0962.284.462

  nguyenchuoc141@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Quyền

  Call: 0986.828.159

  nguyenvanquyen@gmail.com

Báo giá lợn cái giống tháng 7/2017
Báo giá lợn cái giống tháng 7/2017
Căn cứ tình hình thị trường và khả năng sản xuất của công ty. Kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2017, Công ty áp dụng giá lợn cái giống như sau: 
Bài viết cùng chủ đề
CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN