• Tư vấn - Mr Đức

  Call: 0912.026.282

  ducdabacopig@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Tiến

  Call: 0988.169.795

  tienhatnhandbc@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Chước

  Call: 0962.284.462

  nguyenchuoc141@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Quyền

  Call: 0986.828.159

  nguyenvanquyen@gmail.com

   CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO
Địa chỉ: Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
SĐT: 02413.721.649 | Fax: 02413.721.648
Email: lghndbc@gmail.com

Gửi thông tin liên hệ
Họ và tên:
 
Thư điện tử:
   
Di dộng:
Điện thoại:
Chủ đề:
Nội dung liên hệ
Google Map
CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN