• Tư vấn - Mr Đức

  Call: 0912.026.282

  ducdabacopig@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Tiến

  Call: 0988.169.795

  tienhatnhandbc@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Chước

  Call: 0962.284.462

  nguyenchuoc141@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Quyền

  Call: 0986.828.159

  nguyenvanquyen@gmail.com

Giới thiệu
Giới thiệu về công ty
Ngày đăng : 22/05/2017

Tin chung
Tuyển dụng T8-2017
Ngày đăng : 23/08/2017

Tin chung
Thông báo tuyển dụng
Ngày đăng : 05/06/2017

Tin chung
Tập đoàn Dabaco
Ngày đăng : 25/05/2017

Báo giá
Báo giá lợn cái giống tháng 7/2017
Ngày đăng : 06/07/2017

Căn cứ tình hình thị trường và khả năng sản xuất của công ty. Kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2017, Công ty áp dụng giá lợn cái giống như sau: 
CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN