• Tư vấn - Mr Đức

  Call: 0912.026.282

  ducdabacopig@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Tiến

  Call: 0988.169.795

  tienhatnhandbc@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Chước

  Call: 0962.284.462

  nguyenchuoc141@gmail.com

 • Tư vấn - Mr Quyền

  Call: 0986.828.159

  nguyenvanquyen@gmail.com

DUDAS500
DUDAS500
Ngày đăng : 22/05/2017

DUDAS400
DUDAS400
Ngày đăng : 22/05/2017

DUDA100
DUDA100
Ngày đăng : 22/05/2017

DUPI
DUPI
Ngày đăng : 22/05/2017

LANDRACE
LANDRACE
Ngày đăng : 22/05/2017

YORKSHIRE
YORKSHIRE
Ngày đăng : 22/05/2017

Con lai LY
Con lai LY
Ngày đăng : 22/05/2017

CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN